RSSכל הפוסטים המתוייגים ב: "רוצח שכיר"

יצחק יוץ גינסברג

תודה ותמליץ עלי

לימים בר רזון הפך להיות רוצח שכיר בשירות אחת ממשפחות הפשע האשדודיות. איך הפך מאיש סביר, יוצא סיירת ומומחה לציפוי גגות בזפת, שעשה את המוטל עליו בהכנעה ואפילו בשמחה – לרוצח אכזרי? השאלה הציקה לי כששמעתי על מעלליו ונזכרתי בדמותו השדופה ובצחוקו המתגלגל.

מסתבר שעבד כמחסל שנים ארוכות בהצלחה גדולה בארץ ומעבר לים. וכמו שלימים התברר, נהג לומר לקורבנותיו בטרם דפק בהם כדור סופי "תודה ותמליץ עלי".