RSSכל הפוסטים המתוייגים ב: "לילך רווה"

21p

פקין דאק במעטפה – גיוזה ברווז ושזיפים

אני מת על גיוזה, זה לא סוד, אבל המילוי שלילך בחרה לגיוזה שלה היה שיחוק. למרות שבסדנא לילך בחרה בחזה מולארד, שינינו את המתכון למילוי ברווז וקיבלנו פקין דאק במעטפה . מומלץ מאד לנסות בבית.