RSSכל הפוסטים המתוייגים ב: "יצחק"

7-25-2010 9-27-59 PM

אף אחד לא אמר לנו

"מותר לי לחלום, לא?" שאל אברם קיפניק ומצחו התקמט כאילו לא לגמרי האמין. הוא ישב על כורסת עור מול הפסיכולוג דוקטור ארז שמצץ מקטרת כבויה. ביום הולדתו הארבעים ושש קיבל שי מאחותו עלמה, עשרה טיפולים אצל הפסיכולוג הנודע והתקשה להתרגל לרעיון. "למה אני צריך מטפל? מה אני תינוק?" תהה כשהציעה את מתנתה וידו קוששה קווצת […]