RSSכל הפוסטים המתוייגים ב: "יצחק תשובה"

DamascusAl-Nawfaracafestorytellera

שלום עם הסורים תמורת פול

מאורעות התקופה הביאו אותי לחזור אל רחוב מל"ן 28. אם החומוס בדמשק לא נראה באופק, לפחות אבוא אני לשגרירים העוינים בכרם להרגיש את הלך הרוח. כמו כן הייתי ממליצה ליצחק תשובה לבדוק שם את עניין מצבורי הגזים. גוני פותרת את כל תחלואי המזרח התיכון במחי חומוס אצל הסורים בכרם התימנים