RSSכל הפוסטים המתוייגים ב: "דניה ויינר"

me

דניה ויינר – מצלמת בכל פה

דניה ויינר היא צלמת המזון, בשלנית, בלוגרית, אשה רבת טעם ועוד ועוד. היא מתדרכת את השפים עימם היא עובדת לחשוב עליה היטב כשהם מבשלים ומצלחתים מנה, כי לא מספיק שהיא תהיה טעימה, העין אוכלת ראשונה