RSSכל הפוסטים המתוייגים ב: "גרוזינית"

בוריס שילמן

רוצה מסעדה קווקזי? דה!

"חייבים ללכת לאכול עם בוריס" עיניו של מוריד הגשם נדלקות באחת "תחשבי כמה זה יהיה מצחיק" הוא משכנע את הגרופי הראשית. אני משתכנעת במהירות ושנינו מאחדים כוחות ועושים עיניים לבוריס, ששמע אוכל והסכים ישר.

"אנחנו לאכול היום אוכל קווקזי. זה אוכל טעים מאד. גם בשר, גם צ'יבורקי גם דולמה" בוריס היה ברור מאד, כרגיל, ולא השאיר מקום לאינטרפטציות שלנו. טעים זה טעים.